Vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved å gå inn på denne skolen godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene, og samtykker i at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet i denne skolen er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og merkevare.

2. Brukerlisens

Tillatelse gis til midlertidig å laste ned en kopi av alt nedlastbart materiale på skolens nettsted for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er innvilgelse av en lisens, ikke en overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:

  • endre eller kopiere materialet;
  • bruke materialene til ethvert kommersielt formål, eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
  • forsøke å dekompilere eller reversere programvare som finnes på skolens nettsted;
  • fjerne copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialet; eller
  • overfør materialene til en annen person eller 'speil' materialene på en hvilken som helst annen server.

Denne lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse vilkårene og kan avsluttes av selskapet når som helst. Når du avslutter visningen av materialet eller ved avsluttet lisens, må du makulere nedlastet materiale som du har, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materiellet på skolens nettsted er tilgjengelig som det er. Skolen gir ingen garantier, uttrykkes eller underforstått, og fraskriver seg og fraskriver seg alle andre garantier, inkludert uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-krenking av åndsverk eller annen krenking av rettigheter. Videre garanterer eller fremsetter ikke skolen noen presentasjoner angående nøyaktighet, sannsynlige resultater eller pålitelighet av bruken av materialene på sin hjemmeside eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Under ingen omstendigheter skal skolen være ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialene på skolens nettsted, selv om skolen eller en autorisert av skolen har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger i underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at disse begrensningene ikke gjelder deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på skolens nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Skolen garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller aktuelt. Skolen kan når som helst gjøre endringer i materialet som finnes på nettstedet uten varsel. Skolen forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

6. Koblinger

Skolen har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til nettstedet sitt, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder. Bruk av et slikt koblet nettsted skjer på brukerens egen risiko.

7. Endring av vilkår for bruk av nettstedet

Skolen kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk på sin hjemmeside uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den daværende gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene.

8. Styrende lov

Ethvert krav knyttet til skolens nettsted skal reguleres av lovene i skoleeierens lokale jurisdiksjon uten hensyn til andre bestemmelser.